Władze Związku Zawodowego „Unia Profesorów Polskich”
przy Politechnice Lubelskiej


 

Prezydium Zarządu:


Prezes Związku             -   Dr hab. inż. Jarosław Sikora, profesor PL

Wiceprezes Związku      -   Prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wiceprezes Związku      -   Dr hab. inż. Krystyna Marczewska Boczkowska, profesor PL

Sekretarz Związku         -   Dr hab. inż. Jan Kolano, profesor PL

Skarbnik Związku           -   Dr hab. Leopold Koczan, profesor PL