Władze Związku Zawodowego „Unia Profesorów Polskich”
przy Politechnice Lubelskiej


 

Prezydium Zarządu:


Prezes Związku             -  Dr hab. inż. Jarosław Sikora, profesor PL

Wiceprezes Związku      -  Prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wiceprezes Związku      -  Dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL

Sekretarz Związku         -  Dr hab. Halina Rarot,  profesor PL

Skarbnik Związku          -  Dr hab. Leopold Koczan, profesor PL